Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde med Odder musikskole

På Samsø Skole har vi et ønske om at understøtte og udvikle musikkulturen. Vi har af denne grund indledt et samarbejde med Musikskolen, hvor tanken er, at børnene kommer til at møde musik og musikalsk udfoldelse på nye måder i en anden kontekst end den obligatoriske musikundervisning.

Vi håber, at vi med denne satsning får skabt en øget interesse for musikkens muligheder og glæder. Håbet er, at vi på længere sigt får opbygget en musiktradition, hvor eleverne på skolen naturligt får lyst til at vælge musik på valghold og samtidig får lyst til at dygtiggøre sig i musikskolens regi.

Der skal arbejdes med musikalsk grundforståelse. Periodefornemmelse, rytmisk sikkerhed og sang. Udfoldelse, indlevelse og glæde kunne være nøgleord.

Rent praktisk foregår det på følgende måde:

Én gang om ugen (i 20 uger) får vi på skolen besøg af en musikskolelærer fra Musikskolen. Her kan klasser fra 0. – 5. klasse booke sig ind på nogle lektioner. I samarbejde med læreren fra musikskolen aftaler klasserne indholdet til lektionerne.

Det kunne f.eks. være et sangforløb med danske sange, lær at spil ukulele, STOMP, sammenspil, dans og bevægelse og meget mere.

Fælles for arbejdet i klasserne er, at klassens lærer er deltagende og støttende gennem undervisningsforløbet.