Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skoleudsættelse - procedure

November - december:

Børnehaverne er i dialog med forældrene, og det afklares om det pædagogiske personale og/eller forældre vurderer, at der i skoleindskrivningsårgangen er børn med behov for skoleudsættelse. Evt. inddrages PPR.

Uge 2 - 5:

Der udsendes meddelelse til forældre med børn i undervisningspligtig alder inden årsskiftet.

Elektronisk skoleindskrivning. Forældre til børn, der ønskes skoleudsat, tilkendegiver elektronisk i forbindelse med skoleindskrivningen, at barnet ønskes skoleudsat.

Uge 8 - 9:

Børnehavernes ledere og skoleleder på Samsø Skole mødes og vurderer forældrenes tilkendegivelser. Skolelederen inviterer.

Primo marts:

Skolelederen på Samsø Skole udarbejder svar. Forældrene modtager besked i e-boks om, hvorvidt ansøgningen om skoleudsættelse imødekommes. Ved afslag vedlægges klagevejledning.

Marts - april:

Det pædagogiske personale i børnehaverne udarbejder pædagogisk handleplan for kommende år, som redegør for, hvad der skal arbejdes med, for at de skoleudsatte børn kan blive skoleparate det kommende år. Disse udleveres til forældrene.

 

Udarbejdet december 2019 af Charlotte Buchhave, Lone Hoberg Therkildsen og Anne Buhl