Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolestart

Skiftet fra børnehave til skole

At starte i skolen er stort

Det er en anden verden, end at gå i børnehave. Nu skal børnene vænne sig til, at de voksne kommer til at bestemme meget over deres tid. Der er krav om, at tingene skal foregå på bestemte måder og på bestemte tidspunkter. Hvilken plads man skal sidde på, og hvem man skal sidde ved siden af. Hvornår madpakken skal spises, hvornår man skal være ude og inde osv.

Det er en omstillingsproces, som vi kærligt og professionelt vil føre børnene igennem.

Planlægning af skoleåret for den nye børnehaveklasse

Det første skoleår vil blive planlagt ud fra tankerne om en overskuelig og tydelig hverdag. Gentagelser og rutiner skal være midler til at skabe en tryg skoledag. Det vil blive prioriteret at skabe god plads til leg, sang, dans og bevægelse.

Undervisningen tager udgangspunkt i de 6 kompetencemål for 0. kl.:

  1. Sprog.
  2. Matematisk opmærksomhed.
  3. Naturfaglige fænomener.
  4. Kreative og musiske udtryksformer.
  5. Krop og bevægelse.
  6. Engagement og fællesskab.

En sammenhængende skoledag

Børnene vil opleve en skoledag med glidende overgang til fritidsdelen. Der er en pædagog med fra SFO i nogle af ugens skoletimer.

En skoledag starter kl. 8.00. Inden da har flere børn været i SFO. Børnene møder ind ved garderoben, hvor madpakkerne kommer i køleskab. Overtøjet bliver hængt på plads. Skoledagen kan starte. Dagen slutter kl. 12.55, hvor børnene går i SFO.


Et trygt frikvarter

Vi har fokus på det gode frikvarter. Legeredskaber, gode udendørsområder, legegrupper og gårdvagter er nogle af de midler, vi bruger, for at sikre det gode frikvarter.

Gode faciliteter

Vi har gode muligheder for bevægelse og leg både indendørs og udendørs. Vi kan bruge Samsø-hallen, idrætshallen og Kultursalen, hvis aktiviteten skal foregå indenfor. Når det skal være udendørs har vi skolegården, idrætsbanerne og så ligger Tarzanbanen tæt på skolen, hvis der er brug for den slags udfordringer.

Fagdage

Vi har på Samsø Skole indført en ugentlig fagdag. En fagdag er en hel skoledag, hvor klassen er sammen med en faglærer omkring det samme fag hele dagen. Det giver nogle unikke muligheder for faglig fordybelse og lejlighed til at tage på ekskursioner med et fagligt sigte.