Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Samsø skole skal være et sted, hvor læring og fællesskab er i centrum. Et sted, hvor der er plads til forskellighed. – et sted med højt til loftet.
Visionen er, at skabe et inkluderende, trygt og lærerigt skoleliv for alle elever. Det stiller krav om åbenhed, dialog og ikke mindst samarbejde.

Skolens vision er:

Vi vil være en skole hvor eleverne efter de har forladt fællesskabet på Samsø Skole kan sige:

 • Jeg var en del af et forpligtende fællesskab.
 • Jeg fik mod og lyst til at lære mere.
 • Jeg blev set og hørt.
 • Jeg fik lov til at lege og le.
 • Jeg blev dygtig.
 • Jeg gik glad i skole.
 • Jeg blev mødt af voksne der udfordrede mig.
 • Jeg er blevet kompetent til at leve det liv jeg gerne vil leve.
 • Jeg lærte at træffe de rigtige valg for mig.

Skolens arbejde i retning mod opfyldelse af visionen bygger på flg. 8 værdier:

 1. Det er værdifuldt at være ærlig.
  Ærlighed er ikke alene et spørgsmål om moral – det er også en social kompetence.
 2. En god omgangstone og et ordentligt sprog er værdifuldt.
  God omgangstone og et ordentligt sprog forstås overordnet som en kompetence.
 3. Fællesskab er værdifuldt.
  Enhver skal opleve værdien af at høre til i og være en del af et fællesskab.
 4. Det er værdifuldt at være ansvarlig.
  Ansvarlighed sikrer en god skole – som lærested og værested for alle.
 5. Livsduelighed er værdifuldt.
  Skolen skal medvirke til at den enkelte udvikler selvtillid med tro på egne evner og muligheder.
 6. Viden er værdifuldt.
  Viden er ballast i tilværelsen. Skolen ønsker, at hver enkelt skal lære at være ambitiøs i sit arbejde.
 7. Respekt er værdifuldt.
  Enhver skal udvise respekt for andre og al indbyrdes forskellighed.
 8. Trivsel er værdifuldt.
  Trivsel er en grundlæggende forudsætning for optimal læring og udvikling.

Samsø Skoles værdier og vision er styrende for skolens daglige praksis. Den daglige praksis kan du læse mere om her på hjemmesiden.