Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Forventninger om adfærd og ordensregler.
På Samsø skole gælder det, at alle skal medvirke til at her er rart at være. Vi skal sammen sikre en god hverdag for alle.

Samsø Skoles ordensregler tager udgangspunkt i skolens værdier.

 1. Det er værdifuldt at være ærlig
 2. En god omgangstone og et ordentligt sprog er værdifuldt
 3. Fællesskab er værdifuldt
 4. Det er værdifuldt at være ansvarlig
 5. Livsduelighed er værdifuldt
 6. Viden er værdifuldt
 7. Respekt er værdifuldt
 8. Trivsel er værdifuldt

Hvordan gør vi det så?

 • Alle klasser bruger hvert skoleår tid på at snakke om, hvad et godt undervisningsmiljø er. Der udarbejdes klasseregler, som hænges op i klassen.
 • Klasserne er parret med hinanden, i det vi kalder venskabsklasser. Det styrker fællesskabet. De store elever bliver rollemodeller for de mindre.
 • Der afholdes to årlige trivselsdage, hvor fællesskabet og skolemiljøet er i fokus.
 • Vi laver månedlige fællessamlinger, hvor hele skolen er samlet. 
   

Samværet på Samsø Skole bygger på forventningen om at alle:

 • Har lige ret til at være på skolen.
 • Viser respekt for hinanden.
 • Hjælper hinanden, når der er brug for det.
 • Hjælper med til, at konflikter aldrig udvikler sig til noget alvorligt.
 • Passer på hinandens og skolens ting.
 • Har mulighed for at rette op på en fejl eller en misforståelse.

Adfærd.

 • Løb og boldspil foregår udenfor.
 • Leg med sne foregår på skolens grønne arealer.
 • Cykelskurene er forbeholdt cykler, og man opholder sig kun ved cykelskurene ved ankomst og afgang til skolen.
 • Mobiltelefoner. Der er lavet et særligt regelsæt omkring brugen af mobiltelefoner.
 • Sig til de voksne, hvis du kommer til at ødelægge noget – eller gå ind på kontoret og fortæl det.
 • Vis hensyn og invitèr med til leg!
 • Vi har opsat kasser med legetøj til fælles glæde i frikvartererne. Husk at lægge legetøjet tilbage på plads efter brug.
 • Når du er på cykel, rulleskøjter, skateboard, løbehjul eller lign. I skolegården, skal der anvendes hjelm, samt meget gerne andet sikkerhedsudstyr. Det er skolens forventning at børnene med bringer eget sikkerhedsudstyr hjemmefra. Det er forældrenes ansvar at udstyret er med og bliver brugt. Hvis et barn ikke har hjelm på i frikvartererne, må det lade ”hjulene” stå.
  Reglerne gælder også for SFO og Juniorklub. Her er der dog sikkerhedsudstyr til rådighed, hvis man har glemt at få det med.
 • Elever fra 5. klasse og opefter er kun i den lille skolegård efter aftale.
 • Ingen cykling i skolegården.
 • De store (6. – 9. klasse) må være inde i spisefrikvarteret.
 • I tilfælde af dårligt vejr laves der særlige aftaler. Det er tilsynet, der beslutter det.