Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mobilfri skoletid

Mobiltelefoner på Samsø Skole
I starten af skoleåret 18/19 blev der indført mobilfri skoletid på Samsø Skole. Inden beslutningen havde der været en forsøgsordning som blev evalueret i elevrådet, i skolebestyrelsen og blandt personalet.

Baggrunden for forsøget var at se om det kunne skabe en ændring i relationerne mellem eleverne. Tanken var at gøre børnene uafhængige af telefonerne og få dem til at snakke noget mere sammen i pauserne, få dem til at bevæge sig og lege noget mere. Efter forsøget blev der oplevet en forandring i retning af mere bevægelse og samvær i frikvartererne.

Derfor er der nu følgende regler på Samsø skole.

Mobilregler:
0.– 3. klasse har ikke telefoner med i skole. Kommunikation mellem skole og hjem i skoletiden foregår gennem kontoret og i SFO`en gennem personalet. Lav aftaler med børnene, inden de kommer i skole.

4. – 10.kl. Alle klasser bliver udstyret med en mobilkasse, hvor telefonerne kan stilles og de låses inde i et skab. Når skoledagen er slut låses skabet op og telefonerne udleveres.

Hvis der er planlagt undervisning i løbet af dagen, hvor telefonen er tænkt ind, så åbnes skabet og telefonerne tages ud og bruges til det planlagte. Efter endt opgave eller lektion stilles telefonen tilbage i skabet.

Chrome books er i skabene i frikvarteret.

Det er vigtigt at understrege at Mobilfri skoletid ikke er et forbud mod mobiltelefoner. Telefonerne er meget anvendelige og der vil på trods af mobilfri skoletid stadig blive arbejdet med børnenes digitale dannelse. Altså, hvordan er det vi forholder os til den digitale virkelighed med alle de muligheder og farer der ligger i det.