Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjem samarbejde

En af forudsætningerne for et godt skoleliv er, at skole og hjem taler godt sammen, og at de sammen har en forståelse af, at det er en fælles opgave at sikre børnenes læring og trivsel.

Et godt skole-hjem samarbejde er båret af gensidig respekt, tillid og ikke mindst viljen til at lave fælles løsninger til ikke kun det enkelte barns bedste, men til alle elevers bedste.

På Samsø Skole har vi udarbejdet en beskrivelse af de fælles forventninger, vi har til hinanden for, at vi kan lykkes med at lave god skole og herunder have et velfungerende skole-hjem samarbejde.

Helt konkret afholdes der årligt to forældremøder pr. klasse.
Forældrerådet i den enkelte klasse er med til at sætte dagsordenen til disse møder.

Derudover er der én skole-hjem samtale pr. elev pr. skoleår. Hvis der er behov for det, er det altid muligt at etablere yderligere møder gennem skoleåret.

Elevplaner, årsplaner og ugeplaner laves i læringsplatformen Min Uddannelse.

Min Uddannelse kan tilgås gennem AULA. Eller man kan vælge at gå direkte på AULA.dk. Det er ligeledes muligt at downloade AULA app’en til telefonen.

AULA er kommunikationsplatformen mellem skole og hjem. Det er her, der gives beskeder om ændringer i dagligdagen eller anden relevant information (sygdom, fravær, spørgsmål og svar).