Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Det pædagogiske arbejdsmiljø

Det pædagogiske arbejdsmiljø i Centerklassen

 

Fysiske rammer:

Klassen har lokaler i hjertet af Samsø Skole. Eleverne kan nemt gå i skolegården og holde frikvarter og gå til undervisning i almenklassen. Grupperne har hver sit undervisningslokale og grupperum, som på skift kan benyttes til værkstedsaktiviteter. Alle elever har sin faste arbejdsplads – eget arbejdsbord med individuelt tilrettelagt ”arbejdssystem.”

Sociale rammer:

Gruppesammensætning sker ud fra funktionsniveau, alsidig udvikling og fysisk alder

Arbejdssystemer:

Eleverne har individuelle arbejdspladser. Ved arbejdspladsen kan eleven via piktogrammer følge dagens program – fag og aktiviteter. Som motivation til skolearbejdet bruges belønningssystem – eks. spil, klistermærke eller andet, afhængig af den enkelte elev.

Materialer:

Der anvendes ikke bestemte lærebogssystemer. Eleverne får individuelt tilrettelagt undervisningsmaterialer ud fra elevens niveau og interessefelt.

Forudsigelighed:

I centerklassen arbejdes der med forudsigelighed på alle niveauer – aktivitet, time, dags og ugeforløb for den enkelte elev. Faste rutiner og rækkefølger til at fastholde eleven i de opgaver hverdagen byder på. Eleven vil ved hver aktivitet vide hvilken lærer/voksen han eller hun er sammen med og hvilken adfærd der forventes ved aktiviteten. Ved skemaændringer bliver eleven grundigt informeret om hvorfor, og hvordan det kommer til at influere på dagens program.

Læringsmiljøet i centerklassen, som er et individuelt tilrettelagt undervisningsmiljø, vil hjælpe barnet med følgende spørgsmål:

  • Hvad skal jeg lave?
  • Hvornår skal jeg lave det?
  • Hvor skal jeg lave det og hvem skal jeg lave det med?
  • Hvordan skal jeg lave det?
  • Hvornår er jeg færdig?
  • Hvad skal jeg lave bagefter?
  • Hvorfor skal jeg lave det?

For at give eleverne ro og overskud til at klare udfordringerne i løbet af dagen, arbejder lærere og pædagoger som tydelige og målrettede voksne. I centerklassen er der udpræget voksenstyring med klare anvisninger af adfærd i forskellige sammenhænge. Fysisk set er elevens arbejdsplads placeret hensigtsmæssigt i klasseværelset og afskærmet fra så mange distraherende elementer som muligt. Hvis eleven har behov for det, er elevens arbejdsplads afskærmet til begge sider med skærmvæg eller reol.

Elevplanen:

Årsplanen, individuelle læringsmål (faglige og alsidige) samt elevbeskrivelse ligger til grund for al undervisning i Centerklassen. I begyndelsen af skoleåret udarbejdes der årsplaner og læringsmål i fagene. Elevbeskrivelsen (SpecialPædagogisk Elevbeskrivelse – SPE) udarbejdes i januar/februar.


Revideret: august 2019