Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fordybelseslektioner

Fordybelseslektionerne er en udløber af skolereformen. Det handler om fordybelse og muligheden for at organisere undervisningen anderledes. Samtidig er det også et resultat af, at Samsø Skole har fået tilladelse til at nedsætte elevernes mødetid. Vi kompenserer ved at sætte mere end én lærer på i nogle af ugens lektioner. 

  • Lektionerne er organiseret på tværs af årgange to lektioner om ugen.
  • Året er inddelt i fire perioder af 10 uger.
  • 4.-5.-6. kl. har fordybelseslektioner sammen, det samme gælder 7.-8.-9/10. kl.


Ideen er at afvikle forløb på 10 uger, der enten er tænkt som et kursus i specifikke emner eller som forløb, hvor der arbejdes med at træne og dykke dybere ned i kendt stof. Eleverne bliver, inden en periode starter, inddelt i hold efter deres behov eller lyst og er på det samme hold i 10 uger.

Nogle af perioderne organiseres som valgperioder. Her kan eleverne lave et prioriteret ønske ud fra de beskrevne muligheder. Det kunne være emner som: Skolehaven, Konstruer og byg en bro, Kend din ø – på cykel, tegneserier, lav en lommefilm og lignende emner.

Andre af perioderne organiseres ud fra undervisernes kendskab til elevernes faglige niveau. Her arbejdes der med undervisning og træning i mere fagspecifikke emner. Det kunne være: Division, læsning, skriv et essay, geometri og lignende emner.