Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fordybelseslektioner

Det handler om fordybelse og muligheden for at organisere undervisningen anderledes. 

  • Lektionerne er organiseret på tværs af årgange to lektioner om ugen.
  • 0.-2. klasse, 3.-5. klasse og 6.-8. klasse har fordybelseslektioner sammen.


Ideen er at afvikle forløb på 10 uger, der enten er tænkt som et kursus i specifikke emner eller som forløb, hvor der arbejdes med at træne og dykke dybere ned i kendt stof. Eleverne bliver, inden en periode starter, inddelt i hold efter deres behov eller lyst og er på det samme hold i 10 uger.

Nogle af perioderne organiseres som valgperioder. Her kan eleverne lave et prioriteret ønske ud fra de beskrevne muligheder. Det kunne være emner som: Skolehaven, Konstruer og byg en bro, Kend din ø – på cykel, tegneserier, lav en lommefilm og lignende emner.

Andre af perioderne organiseres ud fra undervisernes kendskab til elevernes faglige niveau. Her arbejdes der med undervisning og træning i mere fagspecifikke emner. Det kunne være: Division, læsning, skriv et essay, geometri og lignende emner.