Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Arbejdsgrundlag

Arbejdsgrundlag for det specialpædagogiske undervisningstilbud i Centerklassen på Samsø Skole

 

Centerklassen giver et velstruktureret undervisningstilbud, der baseres på følgende grundlæggende elementer:

  • Handicapforståelse
  • Differentiering
  • Tværfaglighed
  • Forældresamarbejde

Handicapforståelse

indebærer, at den pædagogiske metode i alle tilfælde tager udgangspunkt i medarbejdernes nuancerede viden om og indsigt i, hvad handicappet betyder for den enkelte elevs måde at opfatte, forstå og forholde sig til omverdenen og dens krav på. Inden en elev begynder i Centerklassen har PPR udarbejdet en Pædagogisk Psykologisk Vurdering med anbefalinger. Disse anbefalinger ligger til grund for den specialpædagogiske tilgang.

Differentiering

Betyder, at den anvendte pædagogiske metode samt undervisningsmaterialer tager udgangspunkt i og formes efter den enkelte elevs individuelle forudsætninger og behov – uanset om der arbejdes alene eller i en mindre gruppe med eleven. Både den relationelle tilgang og den faglige undervisning er ressourcefokuseret.

Tværfaglighed

betyder, at den pædagogiske indsats metodisk skal hænge sammen i forhold til elevens behov, uanset medarbejderens faglige forudsætninger. Der arbejdes i centerklassen i et tæt teamwork mellem pædagoger og lærere omkring den enkelte elev, så de anvendte metoder er velstrukturerede, sammenhængende og meningsgivende i forhold til elevens behov for overskuelighed og entydighed. Nogle elever i centerklassen deltager også i fag i den almene undervisning. Dette foregår i et tæt samarbejde med den enkelte lærer i klassen. 

Forældresamarbejde

Forældrenes viden om deres barns særlige forudsætninger, ressourcer og behov for støtte og læring respekteres højt og indgår som et vigtigt element i udarbejdelsen af alsidige læringsmål. I centerklassen har vi løbende kontakt med forældrene gennem kontaktbog og afholder forældremøder, åben klasse og samtaler i løbet af året. For at sikre en stabil, sammenhængende og overskuelig kontakt til hjemmet har hvert barn tildelt en kontaktperson.


Revideret: august 2019