Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om kompetencecenteret

Kompetencecenteret er Samsø Skoles undervisningstilbud til elever, der har behov for specialpædagogisk bistand i deres undervisningstilbud.

Hvis forældre eller fagpersoner har formodning om, at et barn har behov for specialpædagogisk bistand i skoletiden, er det skolelederen, der i samråd med forældrene indstiller til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, at der skal foretages en Pædagogisk Psykologisk Vurdering af barnets specialpædagogiske behov. På baggrund af den Pædagogiske Psykologiske Vurdering samt andre relevante udtalelser træffer skolelederen afgørelse om, hvordan den specialpædagogiske indsats kan iværksættes inden for skolens rammer.

Den specialpædagogiske bistand kan gives på følgende måder:

  • Med specialpædagogiske tilgang og tiltag i almenklassen
  • I Centerklassen (Samsø Skoles specialklasse)
  • I en kombination hvor eleven både har undervisning i Centerklassen og den almene klasse.


En gang årligt er der revisitation, hvor det besluttes om det specialpædagogiske undervisningstilbud skal fortsættes, ændres eller ophøre.

Elevernes diagnoser og vanskeligheder spænder vidt. Fælles for målgruppen af elever er, at de har brug for en struktureret og genkendelig skoledag, hvor der er tydelige voksne og klare pædagogiske rammer. Pædagoger og lærere arbejder bevidst med den professionelle relation, og den specialpædagogiske tilgang er kognitiv, resursefokuseret og anerkendende.

Lovgrundlag: