Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Evakueringsplan

Evakuering ved brand eller anden bygningsbeskadigelse, som kræver omgående evakuering. 

I alle lokaler på skolen er der ophængt evakuerings- og alarmplaner.

Evakueringsplan for Samsø Skole:
Ved ordre til evakuering oprettes:

 • Opsamlingssted for indskolingen i den lille skolegård.
 • Opsamlingssted for mellemtrin og udskoling i den store skolegård.
 • Kommandopost i den store skolegård.

Ved evakuering benyttes nærmeste tilgængelige flugtrute.

Den enkelte lærer/pædagog har ved evakuering ansvaret for, at den gruppe elever, vedkommende på det pågældende tidspunkt har ansvar for, føres til opsamlingsstedet i god ro og orden. Vedkommende sørger derefter for, at gruppen bliver samlet sammen med læreren/pædagogen. Gruppen optælles, og melding herom gives hurtigst muligt til kommandoposten.

Det vil under brand være nødvendigt at give meldinger til pressen, pårørende og andre. For at undgå farlige rygtedannelser og sikre sig, at alle informationer er korrekte, skal: Alle oplysninger samles på kommandoposten, og kun derfra må oplysninger videregives.

Opsamlingssted: et begrænset areal i det fri, hvor eleverne samles og tælles.

Kommandopost: en lokalitet, hvor der under brandslukningen altid er en repræsentant for brandvæsen og fra skoleledelsen, og hvorfra og til al kommunikation skal foregå.

Alarm – kald 112

 • Og bliv ved telefonen, indtil meldingen er afgivet.
 • Opgiv navn, adresse, og hvilket telefonnummer, du ringer fra.

Brandinstruks
1) Alarmer brandvæsenet (tast 112) og sig, så nøjagtig, som det er muligt:

 • Hvor det brænder.
 • Hvad der brænder.
 • Hvor mange, der evt. er kommet til skade.

2) Alarmer hele skolen med frikvartersklokken.

 • Ring med frikvartersklokken.

3) Når brandalarmen lyder, ledsager hver lærer/pædagog sin gruppe til opsamlingsstedet og sikrer sig, at hele gruppen er samlet. Ingen må forlade sin gruppe, førend det er aftalt, at en anden fører tilsyn med, at gruppen bliver på opsamlingsstedet.

4) Slukningsarbejdet iværksættes med det tilstedeværende slukningsmateriel af personer, som ikke har opsyn med eleverne.

Ansvarlig leder i forbindelse med evakuering

 1. Skolens leder (AB).
 2. Viceleder (KF).
 3. Teknisk serviceleder (TF).
 4. Afdelingsleder (HD).

Ansvarlig leder på tidspunkter, hvor kun SFO er på skolen

 1. SFO-lederen (BOS).
 2. Souschef (RIV).
 3. Ansvarlig pædagog.


Den evakueringsansvarlige melder sig straks til brandvæsenet ved kommandoposten.